top of page
נשימה מעגלית בארגונים

מִיכִּי מביא לעולם הנשימה המעגלית גם את ניסיונו העשיר מעולמות הניהול, משאבי אנוש, יעוץ ואימון. ניסיון זה מאפשר לו לעשות את החיבור בין שני עולמות אלו ולקיים בארגונים מפגשי נשימות בפורמטים שונים, המביאים ערך הן לעובדים באופן אישי והן לארגון.

 

ומה מחפשים היום ארגונים – כמו תמיד, הצלחה עסקית ואולם ההבנה בקרב החברות היא כי הצלחה תגיע אם הארגון יצליח לשמר את עובדיו וליצור מחוברות ארגונית. המחוברות הארגונית נמדדת בדרכים שונות ואולם המרכיבים העיקריים אשר תורמים להגברת המחוברות הארגונית כוללים את החוויה בתפקיד, החוויה בצוות, החוויה בארגון, החוויה עם המנהל הישיר, החיבור הרגשי לארגון ולתרבות הארגונית, תפקוד ההנהלה והתקשורת עמה, ההשקעה בעובד והאופק בארגון.

הנשימה המעגלית יכולה להוות תוספת חווייתית ו/או תְכָנית לאירועים שונים בחיי החברה, והיא יכולה לתרום לארגונים במופעים הבאים ובצורות הבאות:

מפגש נשימות פתוח לכל העובדים
מפגשי נשימות פתוחים (קבוצות הטרוגניות)
כחלק ממרכיבי הבריאות בארגון
הרווח לארגון

חיזוק חווית העובד בארגון.

עובד שטוב לו במקום העבודה, מעוניין להישאר בו.

חיזוק מרכיב שימור עובדים.

הרחבת מגוון ההטבות שהארגון מציע לעובדיו.

עובד רגוע ובעל רמת מודעות גבוהה יותר, יכול לשדר בצורה טובה יותר את צרכיו ולהביא את יכולותיו לידי מימוש.

שיפור מחוברות העובדים דרך חיזוק מרכיב "ההשקעה בעובדים".

מפגשי נשימות לקבוצות אורגניות

מפגשים ייעודיים לקבוצות אורגניות

הן כחלק מתהליך פתוח צוות והן כאירוע קבוצתי (פעילות העשרה/ערב צוות/פאן)

הרווח לארגון

תהליך מואץ של חיבור בין אנשים אשר עברו חוויה ביחד.

שיפור בתקשורת הבינאישית המוביל לחיזוק שתופי פעולה ותקשורת ארגונית.

תקשורת בריאה בתוך קבוצה מגדילה את האפקטיביות של הקבוצה.

שיפור מחוברות העובדים דרך שפור בממדי "התקשורת הארגונית".

מפגשי נשימות לצוותי הנהלה
מפגשי נשימות ייעודיים לצוותי הנהלה
(פתיח למפגש הנהלה או כפעילות ערב לאירוע מנהלים/הנהלה)
הרווח לארגון

תקשורת בריאה בתוך צוותי ההנהלה מגדילה את שיתופי הפעולה בין היחידות השונות בארגון ובסה"כ את אפקטיביות הארגון כולו.
במהלך מפגש הנשימות מגיע הנושם ברמה המנטלית לתהליכי חשיבה נקיים אשר אינם מושפעים ממנגנוני הגנה ומהדינמיקות היומיומיות בארגון, ובכך מאפשרים לו להתגבר על המחסומים המנטליים אותם חווים המנהלים ולפעול באופן נקי משיקולים זרים.
שיפור מחוברות העובדים דרך שפור בממדי "החוויה בארגון" ו"ההנהלה".

​מפגשי נשימות בתוכניות פתוח מנהלים
מפגשי נשימות כחלק מתהליך/תוכניות/קורסי פתוח מנהלים
הרווח לארגון

שדרוג וגיוון במתודולוגיות ובתכני התכנית.
הגדלת שביעות הרצון של המשתתפים.
שפור ביכולות הניהול כתוצר לוואי של גילוי ומיצוי יכולות.
לאורך זמן - השפעה חיובית על תרבות הניהול כתוצאה מחיזוק יכולות הקבלה והפתיחות.
שיפור ברמת הניהול והמנהיגות ובהתאמה שיפור בתוצאות העסקיות.
שיפור מחוברות העובדים דרך שפור בממדי "ההשקעה בעובד".

מפגשי נשימות לצוותי אד הוק
מפגשי נשימות אד הוק
לצוותי משימה (Task Force), לאירוע קייזן, לתהליך האקתון ולצוותי פרויקט/גילדה
הרווח לארגון

שיפור בתהליכי קבלת החלטות קריטיים ובפתרון בעיות.
הטמעת תהליך יצירתי המאפשר חשיבה פורצת דרך.
מיקוד בנקודות כאב ארגוניות - תמיכה בצוותי משימה (task force) ובקבוצות פרויקטליות.
במקומות בהם הארגון זקוק ליצירתיות (יצירתיות = רגש + אינטואיציה) הוא צריך אנשים שיכולים לשלוף מהבטן ללא פילטרים וללא ביקורתיות. בזמן נשימה האזור הביקורתי במוח "נכבה", סף הרגש עולה והמוח יכול לעבוד הרבה מהר יותר. הערך המוסף המיידי הוא הגברת היצירתיות.
שיפור בתוצאות במקומות בהם הארגון שם דגש בנקודת זמן נתונה ובהתאמה שיפור בתוצאות העסקיות.
שיפור מחוברות העובדים דרך שפור בממדי "ההשקעה בעובד" ו"החוויה בארגון".

bottom of page